man working

ESAC – Ecole Supérieure des Arts du Cirque

Anderlecht

ESAC

Bouw van een voorstellingszaal en renovatie van ‘gebouw 8’ van de CERIA-campus, dat bestemd is voor het onderwijs in de circuskunsten  – Campus CERIA – ANDERLECHT

Bouwheer: COCOF – Commission Communautaire Française (Franse Gemeenschapscommissie)

Het ontwerp omvat:

– de renovatie en verbouwing van gebouw 8 om er les- en oefenzalen en ontspanningsruimtes in onder te brengen;

– de bouw van een nieuw gebouw nabij gebouw 8 met een voorstellings- en een danszaal;

– een luchtbrug in metaalstructuur die de 2 gebouwen met elkaar verbindt.

Het geheel beslaat een oppervlakte van 1.700 m² voor de oude stokerij en 1.250 voor het nieuwe gebouw.

De renovatie van gebouw 8 omvat verschillende ingrepen in de bestaande vloeren van gewapend beton (volledige of gedeeltelijke afbraak, realisatie van nieuwe vloeren enz.).

De nieuwe vloer op de 2e verdieping is een samenwerkende staalplaatbetonvloer die op een netwerk van metalen balken steunt. Technische loopbruggen (metaalstructuur) en driedimensionale balken ter ondersteuning van het circusmateriaal (stokken, trapezes enz.) zijn er ook aan opgehangen.

De klaslokalen worden verlucht via een HR-ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De warmte van de gebruikte lucht wordt gerecupereerd en afgegeven aan de verse lucht voordat die het gebouw wordt binnengeblazen. De gebouwen worden verwarmd via het stadsnet van de CERIA-site. Het elektriciteitsverbruik van het gebouw wordt gedeeltelijk gedekt door zonnepanelen. De voorstellingszaal wordt geventileerd door middel van een systeem met variabele debietregeling op basis van een CO₂-meting.

 

 

 

 

TODO TODO
TODO TODO
TODO

Contact

Useful links

Werken
bij Moury

Vacatures

Knowhow
en realisaties

Ontdekken

Jaarverslagen

Downloaden