man working

Studentenkamers

Luik

Studentenkamers

Bouw van een nieuwe studentenresidentie met 48 kamers op de site Sart-Tilman in de zone noord. De nieuwe residentie is toegankelijk via de rue des Hômes en bevindt zich op een voormalig voetbalveld in de zone noord van de universiteitscampus van Sart-Tilman. Het gaat om een groot vervallen terrein met uitzicht op de Ourthevallei, waarvan het zuidelijke gedeelte wordt begrensd door het bos van Sart-Tilman.

 

 

Deze residentie op mensenmaat en met een open kijk op de wereld maakt er een erezaak van om culturele diversiteit en het ontdekken van de andere te stimuleren. Het is niet enkel een verblijfplaats, maar ook een plek waar wordt geleefd.

Deze manier van wonen zorgt voor een gezellige sfeer bij studenten uit alle landen en van alle studieniveaus.

Het architecturale en stedelijke ontwerp van Sart-Tilman streeft naar een perfecte harmonie met de natuurlijke site door een maximum aan beboste gebieden te behouden.

TODO TODO

Contact

Useful links

Werken
bij Moury

Vacatures

Knowhow
en realisaties

Ontdekken

Jaarverslagen

Downloaden