man working

Ceria

Anderlecht

Ceria

Om de ESAC (Ecole Supérieure des Arts du Cirque) op een coherente manier in de site te integreren en mooi in te passen in zowel de omgeving als de interne indeling van de campus, staat de uitbreiding loodrecht op het originele raster, voor de stokerij. Deze geometrie wordt verrijkt door het specifieke karakter van de locatie en door onder meer het integreren van perspectieven.

Over het algemeen hebben we gekozen voor een ‘wereld’ waarin geleefd mag worden, gekenmerkt door gezelligheid en flexibiliteit.
Er werd een dialoog gecreëerd tussen het reeds bestaande en de nieuwe elementen om de herinnering aan de plek te bewaren.

In het bestaande volume is gekozen voor rationele oplossingen ten behoeve van de grote perspectieven en subtiele, rijkelijke en gecontroleerde verlichting. Zo werd een grote compactheid verkregen die de grote leegte vrijgeeft en tegelijk visuele verbindingen biedt tussen de verschillende functies.

TODO TODO
TODO TODO
TODO
TODO TODO

Contact

Useful links

Werken
bij Moury

Vacatures

Knowhow
en realisaties

Ontdekken

Jaarverslagen

Downloaden